ศรชล.ภาค 1 ฝึกทบทวนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

 

ศรชล.ภาค 1 ฝึกทบทวนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน


วันที่ 26 ม.ค.65 พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล.ภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ม.ค.65 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน ศรชล.ภาค 1 โดยมีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การส่งกลับสายแพทย์ในทะเลด้วยอากาศยาน การตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายในทะเลแบบ New Normal ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนในการจัด เรือ The Blue Dolphin จากบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด เข้าร่วมฝึกด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Channel News Thailand  “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง