โควิดวันนี้!ป่วยรายใหม่อีก 6,718 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 คน

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 6,718 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 152 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 167,922 ราย ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 2,384,639 ราย เสียชีวิตรวม 22,057 คน

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 เมื่อเวลา 07.30 น.ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทยประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 6,718 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,566 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 152 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 12 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 359 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 24 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยสะสม 167,922 ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,384,639 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,057 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 7,659 ราย ผู้หายป่วยสะสม 119,274 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 24 มกราคม 2565) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 2,287,768 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 81,532 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง