รพ.มหาราชโคราชวิกฤติ!ป่วยโควิดล้นใช้หอพักนศ.รับเคสสีเขียว

นครราชสีมา-เตียงป่วยวิกฤติโควิด รพ.มหาราชโคราช เหลือว่างแค่ 1 ใน 4 เท่านั้นจากทั้งหมด 34 เตียง ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่ยอดพุ่งไม่หยุด เร่งตั้ง CI รองรับ ล่าสุด รพ.มทส. ใช้หอพักรองรับ นศ. บุคลากรที่ติดโควิด เคสสีเขียว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 180 ราย โดยติดเชื้อมาจากนอกจังหวัด 15 ราย และที่เหลืออีก 165 รายติดเชื้อกันเองในจังหวัด รวมมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 36,877 ราย รักษาหายแล้ว 34,679 ราย ยังรักษาอยู่ 1,905 ราย แยกเป็นผู้ป่วยเคสสีแดง 34 ราย สีเหลือง 562 ราย และเคสสีเขียว 1,309 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 293 ราย ซึ่งใน 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีตามจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบในช่วงวันที่ 10-16 มกราคม 2565 โดยมีพื้นที่โซนสีแดง พบผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 50 ราย มีอยู่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา อ.ปักธงชัย และ อ.ปากช่อง ส่วนพื้นที่โซนสีเหลือง พบจำนวนผู้ป่วย 21-50 ราย มีอยู่ 11 อำเภอ ,พื้นที่โซนสีเหลือง มีจำนวนผู้ป่วย 1-20 ราย มีอยู่ 16 อำเภอ และพื้นที่โซนสีเขียว มี 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองยาง และ อ.บัวลาย

 

สำหรับข้อมูลเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤติ เคสสีแดง ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เหลืออยู่เพียง 12 เตียงเท่านั้น จากจำนวนทั้งหมด 34 เตียง ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยเคสสีเหลือง ที่ รพ.มหาราชฯ และ รพ.ท้องถิ่น-ชุมชน กับ รพ.เอกชน มีจำนวน 2,086 เตียง ครองเตียงอยู่ 1,256 เตียง เหลือเตียงว่างอยู่ 830 เตียง ขณะที่เตียงรองรับผู้ป่วยเคสสีเขียว ที่ รพ.สนาม กับ CI มีว่างอยู่ 4,537 เตียง จากทั้งหมด 4,886 เตียง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารักษาที่ รพ.สนาม อยู่ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สนาม ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองนครราชสีมา มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 149 ราย ,รพ.สนาม ค่ายสุรนารี อ.ใอนครราชสีมา มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 21 ราย ,รพ.บุษราคัม ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 16 ราย และ รพ.สนาม สนามกีฬาริมบึง อ.สีคิ้ว มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 50 ราย

ทั้งนี้ แนวโน้มภาพรวมทั้งจังหวัด คาดว่า จะมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีก โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อเคสสีเขียว ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ จึงสั่งกำชับแต่ละพื้นที่เร่งจัดหาพื้นที่รองรับผู้ป่วยเคสสีเขียว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่กักตัวชุมชน CI Community isolation หรือ HI Home Isolation สถานที่กักตัวที่บ้าน ตามมาตรการการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ ไปทำการรักษาตัว เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อออกไป

ล่าสุด คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.)มีมติให้ใช้หอพักสุรนิเวศ 11 (S11) เป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน (CI) เป็นแห่งที่ 2 โดยแห่งแรกคือ หอพักสุรนิเวศ 17 สำหรับรองรับนักศึกษาและบุคลากร มทส.ที่ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ทาง รพ.มทส.โดยแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.มทส. พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รักษาการแทน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร และคณะทำงาน รพ.มทส ได้เข้าเยี่ยมดูระบบการบริหารจัดการภายในหอพักสุรนิเวศน์ 11 ดำเนินการวางแผนปรับปรุง ให้เป็น Community Isolation สถานที่สำหรับรักษาตัวนักศึกษา และบุคลากรที่มีอาการป่วยเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง