เปิดโลกเที่ยวเมืองเบตงปลุกเศรษฐกิจเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท/เดือน

ยะลา – อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่ เงินสะพัดแล้วกว่า 20 ล้านบาท ทำให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเงียบกว่า 2 ปี

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 สถานการณ์ภายหลังเปิดรับนักท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และมาตรการรองรับในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พบว่า ภายหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตง ในพื้นที่ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจากภาคอื่นๆ

โดยนักท่องเที่ยวจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางจนมาถึงอำเภอเบตง โดยลงจาก สนามบินหาดใหญ่ และเหมารถตู้ เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สงขลา ปัตตานี ยะลา และเข้าอำเภอเบตง ซึ่งจากการการประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ประมาณ 2,000 – 3,000 บาทต่อหัว ทำให้มีเงินกระจายในพื้นที่แล้วประมาณ 20 ล้านบาทต่อเดือน โดยกระจายรายได้ไปยังประชาชนทุกระดับในอำเภอเบตง

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ภายหลังเปิดเมืองเบตง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง ไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อให้เศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และสอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศ จึงมีการประชุมคณะทำงานติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยว SOP โดยมีการเสนอปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติในการเข้ามาของนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวต้องรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

หากผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการขอความร่วมมือให้ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด-19 ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งเต็นท์คอยให้บริการในการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 08.30-16.30. น ของทุกวัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ได้ตรวจคัดกรองผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ อ.เบตง โดย ต้องผ่านการลงทะเบียนเเละต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จึงจะเข้าสู่พื้นที่ อ.เบตงได้ นายอำเภอเบตง กล่าว

ส่วนของการฉีดวัคซีน ในภาพรวมอำเภอเบตงมีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 85% ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้ฉีดวัคซีนสูงสุดในจังหวัดยะลา ด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดยะลา ที่ต้องการให้ประชาชน ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% เพื่อที่จะหยุดความรุนแรง และการตายของโรคไวรัสโควิด-19 ประกอบกับ อำเภอเบตงได้เปิดเมือง เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ โดยศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตง ได้บูรณาการหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอเบตง โรงพยาบาลเบตง เทศบาลเมืองเบตง อสม. รวมถึงฝ่ายกองกำลังทั้ง ตำรวจภูธรเบตง ตชด. อส. มูลนิธิกู้ภัยต่างๆ ในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน Betong Drive Thru เพื่อจะบริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเบตงด้วย

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง