พาณิชย์-หอการค้าสมุทรสาคร ยกสุดยอดอาหารทะเลบุกมอบความแซ่บถึงอีสาน

พาณิชย์-หอการค้าสมุทรสาคร ยกสุดยอดอาหารทะเลบุกมอบความแซ่บถึงอีสาน

 

พาณิชย์สมุทรสาคร ร่วมกับหอการค้าสมุทรสาคร ยกทัพอาหารทะเล และของดีสินค้าเด่นบุกตลาดภาคอีสาน เพิ่มช่องทางด้านการตลาดในประเทศในช่วงสถานการโควิด-19

ดร.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ณ ตลาดต้นตาล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 65 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้า จ.สมุทรสาคร โดยได้นำผู้ประกอบการด้านอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป สินค้าประจำถิ่นของ จ.สมุทรสาคร สินค้าโอท็อป กว่า 40 ร้านค้า มาให้ชาวขอนแก่นได้ ชม ชิม ช็อป กันถึงที่อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดในประเทศในช่วงสถานการโควิด 19 ให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสาครด้วย

ด้าน ดร.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์ จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สินค้าที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดสมุทรสาคร จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือกลุ่มอาหารทะเล ที่เป็นอาหารทะเลสดทุกชนิด และอาหารทะเลแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น กะปิ กุ้งแห้ง ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งสมุทรสาครจัดเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของไทย ที่ทุกวันอาหารทะเลจากทั่วประเทศ จะถูกส่งมาจำหน่ายที่สมุทรสาคร ก่อนที่ผู้ประกอบการอาหารทะเลทั่วไปจะมาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในประเภทต่างๆ ต่อด้วยประเภทสินค้าเกษตร และผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้สินค้าหลากหลายชนิด ซึ่งภายในงานจะพบกับไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และประเภทที่ 3 คือกลุ่มสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋อง, เครื่องถ้วยชาม ทั้งเซรามิค และเครื่องเบญจรงค์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของสมุทรสาคร ขณะที่จากสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก จึงทำให้ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมเกิดปัญหา ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องหยุดกิจการ ทำให้ขาดรายได้ แรงงานตกงาน เกษตรกรผู้ผลิตไม่สามารถขายสินค้าได้และมีรายได้ลดลง”
พาณิชย์ จ.สมุทรสงคราม กล่าวต่ออีกว่า แม้สมุทรสงคราม จะมีพื้นทีเพียง 3 อำเภอ แต่ก็มีจุดเด่นในด้านต่างๆอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารทะเลไทย สินค้าการเกษตรที่โดดเด่น อาหารขึ้นชื่อ ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งจังหวัดมีมากกว่า 6,000 แห่ง ในจำนวนนี้มากกว่า 1,000 แห่งเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนั้นสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละกว่า 300,000-400,000 ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอิเล็กทรอริกส์
อย่างไก็ตามวันนี้ สมุทรสาคร ขอนำของดีและของเด่น ประจำจังหวัด มาเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความเข้มแข็งของชุมชนระหว่าง จ.สมุทรสาคร และ จ.ขอนแก่นรวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการเป็นคู่ค้าระหว่างภูมิภาคที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต///

Channel News Thailand  “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง