คั่วกลิ้งโคขุนศรีวิชัยสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP สอดรับกับตลาดบริโภค

พัทลุง- สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) ยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ “คั่วกลิ้งโค” เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สอดรับกับตลาดบริโภค

นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิ์วงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พิเศษ รักษาการปสุสัตว์จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ร่วมกันยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้งโคขุนศรีวิชัย เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมือง

ทั้งนี้ จ.พัทลุง โดยปกติแล้วจะมีการแปรรูปโคเนื้อหลายผลิตภัณฑ์ เช่น สเต็ก ฯลฯ แต่เมื่อยังเหลือเนื้ออีกส่วนหนึ่งเพื่อมิให้ตัดทิ้งไปจึงมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า จึงมีการแปรรูปเป็นคั่วกลิ้งโคเนื้อศรีวิชัย โดยเอาคั่วกลิ้งสูตรพัทลุง และเป็นเนื้อโคคุณภาพด้วยที่นำมาผลิต โดยมีการดีไซด์ออกแบบแพคเกจจากกรมปศุสัตว์

ขั้นแรกดำเนินการขอผลิตภัณฑ์โอทอปก่อน ถัดไปขอองค์การอาหารและยา (อย.) และขออนุญาตอาหารฮาลาล ซึ่งในระยะยาวจะเป็นตลาดที่กว้างมาก พร้อมเปิดตลาดออนไลน์เชื่อมั่นว่าตลาดจะไปได้ดี
“พัทลุงแหล่งปศุสัตว์รายใหญ่ของภาคใต้และประเทศ ตอนนี้ปศุสัตว์ได้พัฒนามาก โคเนื้อมีการแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์ สอดรับกับการบริโภคที่ต้องการความสะดวกกันมากขึ้น แต่แนวโน้มอาจจะต้องปรับชิ้นเนื้อและเรื่องราคาที่ตั้งไว้ ส่วนรสชาดถือว่าดี” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์โคคั่วกลิ้ง เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างโอกาสด้านการตลาดผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ซึ่งกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ดำเนินงานให้สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ.พัทลุง ได้เพิ่มศักยภาพโคเนื้อศรีวิชัยเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าของโคเนื้อโคขุน จึงได้คัดเลือกเนื้อโคของสหกรณ์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ คั่วกลิ้งโคเนื้อศรีวิชัยเมนูอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง

โดยการนำเนื้อโคขุนคุณภาพปลอดโรค ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ประกอบกับเครื่องเทศประจำถิ่น มาจัดปรุงเป็นอาหารรสเด็ดที่คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง ผ่านกรรมวิธีอันทันสมัย รีทอร์ทเพาซ์ ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อคงไว้ซึ่งรสชาติ และยืดระยะเวลาการเก็บรักษา

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างกองผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ซึ่งจะ เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ช่วยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้กับเกษตรกร.

อัศวิน ภักฆวรรณ ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง