ครม.เห็นชอบจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี F-35

ทอ.เผย ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี F-35 ทดแทน ในงบฯปี 66 กลาโหม

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศได้เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน (F- 35) ของกองทัพอากาศ ได้อยู่ในคำของบประมาณปี 66 ของกระทรวงกลาโหมต่อไปโดยหากได้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อให้รายการนี้ได้บรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 66 ที่จะต้องนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว

กองทัพอากาศก็จะได้เตรียมการชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ระหว่างนี้กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดทำความต้องการของโครงการ โดยมี พลอากาศเอก ธนะศักดิ์เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธาน เพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดในทุกด้านให้รอบคอบ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและให้สอดคล้องกับสภาพงบประมาณ ที่กองทัพได้รับจัดสรรให้มากที่สุดก่อนนำเสนอตามกระบวนการของบประมาณ

โดยกองทัพอากาศขอยืนยันว่า การเตรียมการเสนอโครงการซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูลอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติความมั่นคง และอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงทดแทน (F-35) ต้องใช้เวลาในกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนถึงมีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศได้ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10-12 ปี และจะอยู่ประจำการในกองทัพต่อไปอีกประมาณ 40 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง