ผบ.ทบ.ล่องใต้เยี่ยมจนท.-สั่งเข้มปฎิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ

ปัตตานี- ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำข้อสั่งการที่สำคัญเพื่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำข้อสั่งการที่สำคัญเพื่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า, รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ภายใต้มาตรการป้องกัน covid – 19 อย่างเคร่งครัด

 

โดยในที่ประชุมพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับฟังสรุปสถานการณ์และเหตุการณ์ที่สำคัญ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับฟังความคืบหน้าคดีที่สำคัญ จากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิบัติงานที่สำคัญในมิติด้านการพัฒนา จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนหารือและประสานการปฏิบัติตามลำดับ

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พร้อมขอชื่นชมและแสดงความเสียใจกับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำหน่วยในเรื่องการดูแลสิทธิของกำลังพลให้ดูแลอย่างครอบคลุม ชี้แจงเรื่องสิทธิต่างๆให้กำลังพลได้เข้าใจในการดำเนินการ และยึดถือแนวทางการปฏิบัติเหมือนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ผู้บังคับหน่วย และส่วนที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกำลังพล เพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มความเข้มในการการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้งกองกำลังป้องกันชายแดน และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุก่อกวนอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นหน่วยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างดีที่สุด นำอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล นอกจากนี้ให้หน่วยได้ตรวจสอบพฤติกรรม และพิจารณาปฏิบัติงานของกำลังพล ต้องไม่สร้างเงื่อนไข และยึดถือยุทธศาสตร์คนดี การมีส่วนร่วม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้หน่วยได้ตรวจสอบกำลังพล เจ้าหน้าที่ ซึ่งหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้เร่งดำเนินการ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สายพันธุ์โอมิคอน เริ่มมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้หน่วยเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอให้หน่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

จากนั้นพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะเดินทางต่อไปยังท่าเรือด่านศุลกากรตากใบ เพื่อตรวจแนวชายแดนไทย – มาเลเซียตามลำน้ำโกลก พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแผนการสกัดกั้นตามแนวชายแดน/การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก และการก่อสร่างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, ฐานปฏิบัติการบ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ได้พบปะมวลชนในพื้นที่ ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ณ หลักเขตแดนที่ 45/83 (No Man Land) บ้านสวนส้ม ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อย ป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังห

ข่าวที่เกี่ยวข้อง