วันเด็กปี2565″ลุงตู่”ขอเจอเยาวชนผ่าน“ออนไลน์”สกัดโควิด

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 ยึดหลัก “อารยวัฑฒิ” 5 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญด้าน “ศธ.”จัดกิจกรรมวันเด็กแบบออนไลน์ พร้อมเจอนายกฯ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ความว่า “แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียว หากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์ กลับวนเวียนซ้ำรอยเดิมอยู่อย่างมิรู้หยุดหย่อน ด้วยเหตุนี้ ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่ง เด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและของโลกนี้ พึงตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้ช่วยกันสรรค์สร้าง “อารยธรรม” ให้บังเกิดขึ้นแก่ตน และสังคมทุกระดับ นับแต่ครอบครัว ชุมชน ตลอดถึงประเทศชาติ เพื่อช่วยกันกำจัดความเสื่อมทรามที่เรียกว่าอนารยธรรมให้เบาบางจางหายไปได้ในเร็ววัน

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานหลัก “อารยวัฑฒิ” อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้ 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธา หมายถึง เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างถ่องแท้, ศีล หมายถึง รักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปรกติ, สุตะ หมายถึง เพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟัง ใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม, จาคะ หมายถึง เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอ และ ปัญญา หมายถึง รู้รอบ รู้ทั่ว รู้ชัดเจน และรู้จริงทั้งในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชน มีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัฑฒิทั้ง 5 ประการ และขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ชุมชน ตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นรักยิ่งของเราทุกคน”

ด้าน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาฯ ได้แจ้งเลื่อนการจัดฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2565 รวมถึงกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายนั้น โดยวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.65 และเพื่อคงความสำคัญของวันเด็กกระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรมถ่ายทอดและให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoomคลิ๊กMeeting ID: 865 6840 4538 และรับชมผ่านทาง Facebook Fanpageศธ.360 องศาตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. โดยการจัดงานวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ในปีนี้ เด็กๆ จะได้พบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และกิจกรรมเด็กอยากถาม-ผู้ใหญ่อยากตอบ มีการแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงมายากล ฯลฯ ซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ จะมีการเปิดให้เด็กๆ เข้ามาร่วมเล่นเกม และจะส่งของรางวัลให้ถึงบ้าน โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง