สกัดโควิดลาม!รพ.ศิริราช แจ้งงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกรายเริ่ม 4 ม.ค.65

รพ.ศิริราช ประกาศแจ้ง งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย จำกัดคนเฝ้าไข้ และไม่เปลี่ยนคน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด เริ่ม 4 ม.ค.65

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศเรื่อง การเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565

โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย” และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง โดยขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง