ทหาร ฉก.ราชมนู ช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนสองแคว ทน.แม่สอด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ “ผู้การติ๊บ” ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนู( ฉก.ราชมนู) นำทหาร กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ได้จัดกำลังพลชุดทหารช่างของ ฉก.ราชมนู ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 303 (ชป.กร.303) พร้อมผู้นำชุมชนและประชาชในพื้นที่ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับนายผัด สีใจ (คุณลุงผัด) อายุ 60 ปี ผู้ยากไร้ และป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ 127/1 ชุมชนสองแคว 2. เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้ปฏิบัติ ดำเนินการรื้อถอนบ้านหลังเก่า พร้อมปรับปรุงพื้นที่และขุดหลุมตั้งเสาขึ้นโครงบ้านซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในอีก 2=3 วันนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงระหว่างที่ ทหารหน่วยราขมนู ได้ปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนชาวชุมชนสองแคว 2. ในเขตเทศบาลนครแม่สอด นั้น ได้มีผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน เพื่อนบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมเดินทางมามอบอาหารกล่องพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่มาปฏิบัติงานสร้างบ้านให้กับคุณลุงผัดในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง