คณะผู้บริหารทรีทาวน์พัทยา นำพนักงานจัดกิจกรรม CSR คืนสิ่งแวดล้อมสู่ทะเลไทย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67 ที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเล เกาะสีชัง บริษัท “ร่มเย็นเป็นสุข พรอพเพอตี้” (ROMYENPENSUK Property Management Company Ltd.) หรือรู้จักกันภายใต้ชื่อ “ทรีทาวน์พัทยา”นำทีมโดยคณะผู้บริหาร นายพรเทพ โพธิรังษีเทพ และนายกันต์ธนิษ เปรมสุขใจ พร้อมด้วยพนักงานฯ 30 ชีวิต  ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ การฟื้นฟูทะเลไทย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขยายพันธุ์ปะการังอ่อน และเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและชุมชนชายฝั่ง สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการฝึกอบรมและให้ความรู้: โดยมีวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนและวิธีการดูแลรักษาประการังไม่ให้เสื่อมโทรมและสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของปะการังใหม่
จากนั้นมีการลงพื้นที่ทำการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนโดยใช้โครงสร้างที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของปะการัง การปล่อยลูกปูม้าแรกฟักลงสู่ทะเล  และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางทะเล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง