รทสช.ชวนชุมชนทั่วไทยลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

รองโฆษกรทสช.ชวนชุมชนทั่วประเทศลุกขึ้นมาทำกิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ให้สังคมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และอดีตผู้สมัครสส.เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย เดินหน้าผลักดันกิจกรรมดีๆ เพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่ ร่วมงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อยจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิชาอาชีพที่หลากหลาย เช่น การทำกระเป๋าจักสาน การทำขนมตาล การทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร ฯลฯ เป็นต้น เป็นการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาด้านอาชีพ สร้างรายได้เสริมจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ให้สังคมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งทั้งทางกายและทางใจ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือ การให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตพึ่งพาตนเอง มีรายได้เป็นของตนเอง และอยู่กับสังคมได้อย่างมีคุณค่า

นางรัดเกล้า ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศที่สร้างกิจกรรมดีๆให้ผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนให้ชุมชนอื่นๆ ในประเทศลุกขึ้นมาทำโรงเรียนผู้สูงอายุเช่นนี้กันมากๆ ชุมชนที่สนใจอยากเรียนรู้จากโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ ติดต่อประสานผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

ด้าน นางนุกูล กรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ เปิดเผยว่า โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ ริเริ่มการทำงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้านเศรษฐกิจวิชาชีพ ด้านศาสนา ประเพณี วัฒธรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จิตอาสา ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร และสุดท้าย ด้านสวัสดิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง