พิจิตรอ่วม!พายุฤดูร้อนถล่ม 7 อำเภอ บ้านยับ1,150 หลังคาเรือน

พิจิตร-พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 7 อำเภอ 39 ตำบล 133 หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรพังเสียหาย 1,150 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เมื่อเวลา 22.30 น. นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.พิจิตร รายงานสรุปจากเมื่อช่วง 18.00 น. ของวันนี้ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนตกและลมพัดกรรโชกแรงในหลายพื้นที่ส่งผลให้ในพื้นที่จำนวน 7 อำเภอ 39 ตำบล 133 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1,150 หลังคาเรือน วัด 2 แห่ง คือ วัดบางลำพู , วัดชัยมงคล ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก และโรงเรียน 1 แห่ง
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักประกอบกับมีลมพัดแรงจึงทำให้มีต้นไม้หักโค่นกีดขวางการจราจร รวมถึงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย อ.โพทะเล 10 ตำบล 26 หมู่บ้าน 77 หลังคาเรือน , อ.บึงนาราง 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 7 หลังคาเรือน , อ.โพธิ์ประทับช้าง 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 5 หลังคาเรือน , อ.ดงเจริญ 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน 235 หลังคาเรือน , อ.ทับคล้อ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน 2 หลังคาเรือน และโรงเรียนอีก 1 แห่ง , อ.ตะพานหิน 7  ตำบล 9  หมู่บ้าน 16 หลังคาเรือน และที่หนักที่สุด คือ อ.บางมูลนาก 10 ตำบล 59 หมู่บ้าน 808 หลังคาเรือน วัด 2 แห่ง คือ วัดบางลำพู และ วัดชัยมงคล ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ภูมิ
ในส่วนของราษฎรที่บ้านเรือนถูกพายุพัดพังต่างได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าบางครอบครัวก็มาอาศัยนอนใต้ถุนบ้านชั้นล่าง บางครอบครัวก็ไปอาศัยเพื่อนบ้านพักอาศัยขอหลับนอนเป็นการชั่วคราว สำหรับความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุกำลังเร่งสำรวจเพื่อขอให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอนุมัติงบภัยพิบัติเพื่อเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัยในครั้งนี้ ซึ่งความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะได้รายงานให้ทราบต่อไป
โดย…สิทธิพจน์ เกบุ้ย/พิจิตร/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง