โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “123 ปี เพชรพิทยาคม”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วย นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ประธานมูลนิธิเพชรพิทยาคมและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าเพชรพิทยาคม ตัวแทนครูอาวุโส ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Run For Road ,พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาวเพชรพิทยาคม “123 ปี เพชรพิทยาคม” ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเดิน-วิ่ง ถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รักการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อการมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์ในการทำงาน โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรพิทยาคม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม เชิญชวนครูเก่า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดกิจกรรม Run For Road ,พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาวเพชรพิทยาคม “123 ปี เพชรพิทยาคม”

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 05.09 น.กิจกรรม Run For Road “123 ปี เพชรพิทยาคม” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการเดิน-วิ่ง และเวลา 18.00 น.งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาวเพชรพิทยาคม “123 ปี เพชรพิทยาคม” สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เพชรพิทยาคม อาหารโต๊ะจีน เครื่องดื่ม การแสดงจากศิลปินชื่อดัง “หนู มิเตอร์” ,วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา “123 ปี เพชรพิทยาคม” ผ้าป่า 123 ปี 123 กองๆละ 10,000 บาท ,ผ้าป่าถนน 4,235 กองๆละ 899 บาท ,ผ้าป่ารั้ว 130 กองๆละ 5,000 บาท ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาหารายได้สร้างถนนและรั้วด้านหลังโรงเรียนเพชรพิทยาคมอำนวยความสะดวกนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและผู้มาติดต่อราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทร.056-711453 หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 123 ปี เพชรพิทยาคม

นายศุภเดช คำพุฒ / นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง