แม่บ้านมหาดไทยประจวบฯรับมอบผักสวนครัวปลูกเองจากแม่บ้านตำรวจ

แม่บ้านตำรวจประจวบฯ นำพืชผักสวนครัวในโคงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”มอบให้กับแม่บ้านมหาดไทยจ.ประจวบฯตามความร่วมมือสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางพิมพ์ณพัช โห้ใย รักษาการแทนประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบพืชผักสวนครัว ที่ปลูกตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งได้ระยะเวลาการเก็บ ให้กับนางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ฝ่ายปกครองนำไปปรุงรับประทานกับครอบครัวเป็นการลดรายจ่าย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ มีการมอบผักสด (โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง) จากแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปตามโรงการความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ขณะเดียวกัน เมื่อแปลงผักสวนครัวของทางแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงระยะเวลาการเก็บก็จะได้นำไปมอบให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ผ่านแม่บ้านตำรวจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง