กรมชลฯ ประกาศจ้างแรงงาน 10,000 คนช่วยชาวบ้านมีรายได้เสริมช่วงฤดูแล้ง

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน ในปีงบประมาณ 2567 นี้มีแผนขยายการจ้างแรงงานเพิ่ม 9,472 คน ระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567)

ซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 8,491 คน หรือประมาณ 89% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 531 คน จังหวัดเชียงใหม่ 500 คน และจังหวัดนราธิวาส 307 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปรีบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนหมดเขตเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง