สสว.ขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้มาตรการ THAI SME-GP ให้กับผู้ประกอบการการเสริมความแกร่ง SMEs เจาะลึกวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การเสริมสร้างความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง, ตะวันออก, ใต้ และ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวน 500 กิจการ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีดร.เดชาวัต คงคาน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด, น.ส.ปวีณ์พร กรุดทองกุล และนางวิชขุดา ทองสุทธิ์ ทีมงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัทคิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้จากการอบรม ไปพัฒนาต่อยอดทางการตลาดและขยายช่องทางการตลาดได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ สิริวารี รำเพย ที่ปรึกษาโครงการสสว ร่วมถายภาพเป็นที่ระลึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง