ดินไหวเมียนมา 6.4 กระทบโบราณสถานเมืองน่านพบร้อยร้าวเพิ่มขึ้น

น่าน-นายกเทศมนตรีเมืองน่านเร่งตรวจสอบรอยร้าวโบราณสถาน จากเหตุแผ่นดินไหวเมียนมาขนาด 6.4 แมกนิจูสะเทือนถึงไทยส่งผลทำให้วัดดังเกิดรอยร้าวเพิ่มขึ้น เตรียมประสานกรมศิลปากรตรวจสอบ ย้ำนักท่องเที่ยวยังท่องเที่ยวได้

นายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ออกตรวจสอบโบราณสถานสำคัญคือวัดดภูมินทร์และวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 แมกนิจูด ที่ประเทศเมียนมา เมื่อช่วงเวลา 8.40 น. ของเช้าวันนี้ โดยจังหวัดน่าน ได้รับแรงสั่นสะเทือน แบบรู้สึกได้ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าที่บริเวณบริเวณเพดานวิหารและองค์พระ วัดภูมินทร์ ที่มีอายุกว่า 400 ปี เกิดรอยร้าวขึ้นใหม่ และมีรอยร้าวที่มีการแยกตัวห่างจากรอยร้าวเดิมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อน ซึ่งมองเห็นและสังเกตได้อย่างชัดเจน ขณะที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ยังมีรอยร้าว เพิ่มขึ้นใหม่ และรอยร้าว เพิ่มจากรอยร้าวเดิม อีกหลายจุด

นายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ อาจจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมา แต่ก็ทำให้ โบราณสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน ได้รับความเสียหายพอประมาณ หลังจากนี้ ต้องให้กรมศิลปากร เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง และในส่วนของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว โบราณสถานของจังหวัดน่าน ยังมั่นใจได้ว่า วัดภูมินทร์และวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ยังมีความแข็งแรง และปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง