มทภ.4 เร่งล้อมคอกสกัดแก๊งมอดไม้ทำลายป่าต้นน้ำเขื่อนบางลางปัตตานี

ภายใต้การสั่งการอำนายการโดย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค 4 และ พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 สั่งการให้ พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผบ.ฉก.ตชด.44 มอบหมายให้นำกำลัง จนท.ฉก.ตชด.44 ร้อย ฉก.ตชด.443 นำโดย ร.ต.อ.ชยันธร ชูกลิ่น หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดน ที่ 4411 บูรณาการ ร่วมกับ จนท.นิคมสร้างตนเองธารโต, จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา), จนท.ตร.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา, จนท.อส.อ.ธารโต จ.ยะลา , จนท.ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านคอกช้าง, ผช.ผญ.บ.,ชรบ.บ้านคอกช้าง และ จนท.กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่รวม 50 นาย

ภายหลังได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบ กลุ่มบุคคล บุคคล ที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ ในเขตป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม และเขตป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคมและป่าไม้ถาวร บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านบ่ออ่างบน ม.7 บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

เนื่องจาก สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.และ ฉก.ตชด.44 ได้รับแจ้งจากคนให้ข่าว (ขอปิดนาม) แจ้งว่า มีกลุ่มบุคคล เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้สมบูรณ์ บนภูเขาสูง ป่าต้นน้ำลำธาร บริเวณท้องที่ กลุมบ้านบ่ออ่างบน ม.7 บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จำนวนมากและมีหลายจุด คณะ จนท.จึงร่วมออกตรวจ จากจุดสุดถนนบนยอดเขา เดินเท้าขึ้นภูเขาสูงประมาณ 1 ชม.ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายแล้วจำนวน 2 แปลง ประกอบด้วยแปลงที่ 1 ที่บนภูเขาสูง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 959 เมตร คณะ จนท.ตรวจพบพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ ถูกทำลาย ร่องรอยถูกทำลายมาแล้วประมาณ 10 เดือน และมีการลักลอบตัดไม้ทำลายใหม่เพิ่มเติมต่อเนื่องถึงแนวเชิงเขาสูง เป็นการตัดไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง ล้มคาตอ มีการปลูกต้นทุเรียนขนาดเล็กแต่ตีนเขาถึงยอดเขา จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) และ จนท.นิคมสร้างตนเองธารโต ได้ทำการตรวจวัดพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำถูกทำลายเสียหายได้จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา ลักษณะ คนตัดไม้ทำลายป่า เพิ่งหลบหนีไป

และ คณะ จนท.ตรวจพบ 1.เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 2.เลื่อย จำนวน 1 ปื้น 3.กระป๋องฉีดหญ้า จำนวน 1 กระป๋องและ 4.จอบ จำนวน 1 เล่มคณะ จนท.จึงทำการ ตรวจยึดเป็นของกลางทั้ง 4 รายการ ส่วนแปลงที่ 2พบที่บนภูเขาสูง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 806 เมตร คณะ จนท.ตรวจพบพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ ถูกทำลายใหม่ตามแนวเชิงเขา เป็นการใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้ใหญ่ขนาดเล็ก ล้มคาตอจำนวนมาก และใช้มีดพร้า ตัดฟันไม้พื้นล่าง วัชพืช เพื่อปลูกต้นทุเรียน จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) และ จนท.นิคมสร้างตนเองธารโต ได้ทำการตรวจวัดพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำถูกทำลายเสียหายได้จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ลักษณะคนตัดไม้ทำลายป่า เพิ่งหลบหนีไป จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) ตรวจต้นไม้ถูกตัดล้มคาตอที่มีขนาดใหญ่ ชนิดไม้สยา จำนวน 8 ท่อน/ต้น และไม้ตะเคียน จำนวน 4 ท่อน/ต้น รวมจำนวน 12 ท่อน/ต้น รวมปริมาตร 17.34 ลบ.ม.ซึ่งเป็นชนิดไม้หวงห้าม ตรวจไม้ที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน ทุกตอ ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย ของเจ้าพนักงานตีประทับแต่อย่างใด และ คณะ จนท.ตรวจพบ มีดพร้าจำนวน 1 เล่ม และ จอบ จำนวน 1 เล่ม คาดว่า คนตัดไม้ถางป่า ทิ้งไว้ก่อนหลบหนีเข้าป่าไป

คณะ จนท.จึงร่วมกันยึดไม้จำนวน 12 ท่อน/ต้น รวมปริมาตร 17.34 ลบ.ม.และ 1.มีดพร้า จำนวน 1 เล่ม 2.จอบ จำนวน 1 เล่ม เป็นของกลาง เหตุเกิดที่ ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม เขตนิคมสร้างตนเองธารโต ท้องที่ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านบ่ออ่างบน ม.7 บ้านคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา แนวเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารคลองคอกช้าง แม่น้ำปัตตานี เหนือทะเลสาบน้ำเขื่อนบางลาง และเขื่อนปัตตานี คณะ จนท.มอบหมายให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) ร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ตาม มาตรา 11, มาตรา 54 และ มาตรา 69 และ มอบหมายให้ จนท.นิคมสร้างตนเองธารโต ร้องทุกข์ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ดำเนินการแจ้งความต่อ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

โดย…เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง