เปิดแล้ว! สวนหมี่นบุปผา(สวนดอกไม้เมืองหนาวอำเภอเบตง) โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านปียมิตร 2 บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเรา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดสวนหมี่นบุปผา หรือ สวนหว้านฟาเหยียน โฉมใหม่ โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลานายอำเภอเบตง พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นายโตหอง แซ่หลี ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม โดยบรรยากาศตลอดทั่งวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียบสายโซเชียลที่ชอบอัปรูปลงเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ต่างเตรียมพร็อพมาถ่ายรูปเช็คอินความงามสวนหมี่นบุปผาโฉมใหม่กันอย่างคึกคัก มีมุมถ่ายรูปสุดปัง ดอกไม้เต็มสวนบานสะพรั่ง มีการเพิ่มดรายไอซ์ ให้เกิดละอองน้ำอากาศเย็นสบายทั่วบริเวณงาน แถมรอบนี้มีบริการรถรางพาชมดอกไม้รอบๆสวนไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอีกต่อไป และอีกสิ่งที่ห้ามพลาด คือการล่องเรือแดงสไตล์จีน ชมธรรมชาติสวยได้ฟีลเหมือนเที่ยวเมืองจีนกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่อยากรับอากาศหนาวสบาย ๆ ชมหมอกตอนเช้า ทางสวนยังมีห้องพักแบบ Low Carbon Betong Net Zero อีกด้วยทำให้เราได้รับอากาศที่เป็นธรรมชาติสุด ๆ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ในประเด็นเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัดยะลาจึงได้ให้ความสำคัญการเคลื่อนโครงการไม้ดอกเมืองหนาวนเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดผลบรรลุวัตถุประสงค์ คือส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร ให้เกษตรกรในโครงการมีอาชีพ มีรายได้ สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ต่อไป

ด้านนายโตหอง แซ่หลี ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง กล่าวว่า โครงการไม้ดอกหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีพื้นที่เฉลี่ย 50 ไร่ มีสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศในพื้นที่ที่เป็นต้นทุนและความเข้มแข็งสมาชิกโครงการที่ได้ร่วมพลัง จึงได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปียมิตร 2 ชับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มเติม คือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงพื้นที่สวน “หว้านฟาเหยียน” ซึ่งมีความหมายว่า “สวนหมื่นบุปผา” เป็นจุดเรียนรู้พันธุ์ดอกไม้ มีดอกเบญจมาศ และไม้กระถาง กว่า 40 สายพันธุ์และปลูกผัก ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ และส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า และความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จึงได้พัฒนา “สวนหมื่นบุปผา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เช่นประดับดอกไม้ให้มีความหลากหลายและมีสีสัน ตกแต่งเป็นรูปมังกร เหมือนอยู่ในสวนสวรรค์หมื่นบุปผา มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในสวนดอกไม้ ดื่มดำอากาศที่เย็นสบาย และกิจกรรมพักผ่อน เช่น พายเรือชมภูมิทัศน์ 2 ฝั่งสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมาโครงการ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสมุนไพร เป็นต้น ทำให้ทุกปีได้มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่อื่น ๆ ของอำเภอเบตง

สำหรับอัตราค่าเข้าชมโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง

คนไทย

เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. / ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ที่มีภูมิลำเนาเบตง (แสดงบัตรประชาชน) / พระภิกษุสงฆ์

•บัตรเข้าชมรวมบัตรรถราง 40 บาท

•กรณีซื้อแยก บัตรเข้าชม 35 บาท บัตรรถราง 10 บาท

ผู้ใหญ่

•บัตรเข้าชมรวมบัตรรถราง 80 บาท

•กรณีซื้อแยก บัตรเข้าชม 70 บาท บัตรรถราง 20 บาท

ส่วนชาวต่างชาติ

เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. / ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ที่มีภูมิลำเนาเบตง (แสดงบัตรประชาชน) / พระภิกษุสงฆ์

•บัตรเข้าชมรวมบัตรรถราง 50บาท

•กรณีซื้อแยก บัตรเข้าชม 45 บาท บัตรรถราง 10บาท

ผู้ใหญ่

•บัตรเข้าชมรวมบัตรรถราง 100บาท

•กรณีซื้อแยก บัตรเข้าชม 90บาท บัตรรถราง 20บาท

โดย…เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง