ทุกภาคส่วมร่วมยกระดับเที่ยวพัทยา-ชลบุรี ปลอดภัย 100%

ทุกภาคส่วนผนึกกำลังเสริมสร้างความมั่นใจ จัดกิจกรรม “นักท่องเที่ยวอุ่นใจ ” 17 พ.ย. นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวพัทยา-ชลบุรี ปลอดภัย 100%

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมงาน ” นักท่องเที่ยวอุ่นใจ ” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (แหลมบาลีฮาย) โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผจว.ชลบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธานประชุมฯ ซึ่งมี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจิตอาสา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ทำการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมสภา ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5

โดยมีนโยบายเร่งด่วนซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า – ออกประเทศ การกำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทย มากขึ้นในห้วง กันยายน 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567 โดยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกำหนดให้มีการจัดงาน “นักท่องเที่ยวอุ่นใจ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (แหลมบาลีฮาย) เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว

วันนี้จึงได้จัดประชุมฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์สูงสุด และเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบ โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมชี้แจงโซนนิ่งการเปิดสถานบริการถึง 04.00 น. และช่วงสองเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ ” รักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวอุ่นใจ “โดยการจัดนิทรรศการส่งเสริมสร้างความมั่นใจ ท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ โดยมีการปล่อยแถวเพื่อทักทายนักท่องพร้อมแจกของระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ด้านท่องเที่ยว นอกจากนี้บริเวณงานและพร้อมมีบูธอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีสดจากทหาร ตำรวจภูธร เพื่อสร้างความสุขสนุกสนานภายในงาน

ซึ่งมติในที่ประชุมเน้นย้ำให้รูปแบบการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเที่ยวพัทยา-ชลบุรี ได้อย่างอุ่นใจ 100% ภายใต้หัวข้อ ” นักท่องเที่ยวอุ่นใจ ” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและเปลี่ยนสถานที่จากแหลมบาลีฮาย เป็นบริเวณชายหาดพัทยากลาง เพื่อความครึกครื้น ส่วนเรื่องมาตรการและข้อกำหนดการเปิดสถานบริการถึง 04.00 น. ในยังคงจัดที่ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการที่ห้องประชุมทัพพระยา เช่นเดิม โดยจัดในห้วงเวลาเดิมไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมที่ชายหาด

ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถเป็นสื่อกลางในการประสัมพันธ์ ว่าเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ..โดยผ่านการบอกต่อจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวที่พัทยา-ชลบุรี มากขึ้น……

ข่าวที่เกี่ยวข้อง