นทท.ยุโรปเที่ยวไทยพุ่งสวนทางเอเชียวูบทั่วไทยคึกคัก

“สุดาวรรณ์”เผยสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เดินทางเข้าไทยเพิ่มทุกภูมิภาค จากยุโรปโตถึง 28%

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2566 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค อีกทั้ง ยังสูงกว่าที่คาดการณ์เป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของเที่ยวบินจากภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทำให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า และนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.75 หรือเพิ่มขึ้น 32,053 คน

และกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ อาทิ อเมริกา เอเชียตะวันออก และโอเซียเนีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 557,554 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 51,882 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 66) โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยนักท่องเที่ยวรัสเซีย จีน และเกาหลีใต้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 40.42 ร้อยละ 14.46 และร้อยละ 10.80 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย และมาเลเซีย ปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.17 และร้อยละ 2.37 ตามลำดับ

ในสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว การเพิ่มการอำนวยความสะดวก โดยการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดา เป็นการชั่วคราว การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลดิวาลีของอินเดีย การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความขัดแย้ง

สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 66 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (30 ต.ค. – 5 พ.ย. 66) จำนวนทั้งสิ้น 557,554 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 79,651 คน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 22,622,522 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 954,239 ล้านบาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 73,297 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (67,443 คน) รัสเซีย (39,136 คน) อินเดีย (30,547 คน) และเกาหลีใต้ (30,255 คน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง