คาดโทษขายน้ำตาลทรายเกิน 25 บาท/กก.ปรับ 1 แสน คุก 5 ปี

กรมการค้าภายในกำหนด น้ำตาลทราย ในท้องที่ 5 จังหวัด ห้ามเกิน 25 บาท/กก. ขายเกินราคาปรับ 100,000 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยพบเห็นสามารถร้องเรียนได้ที่ 1569

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายวันต่อวัน ณ ห้างค้าปลีก – ค้าส่ง อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ กกร. ออกประกาศราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน และจำหน่ายปลีกไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด

โดยหน้าโรงงาน น้ำตาลทรายขาว ราคา 19 บาท/กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 20 บาท/กิโลกรัม และราคาจำหน่ายปลีก ในท้องที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวธรรมดา ราคา 24 บาท/กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 25 บาท/กิโลกรัม

จากการลงพื้นที่ พบว่ามีสต๊อกสินค้าหมุนเวียนมากกว่าห้วงเวลาที่ผ่านมา และระบบการจัดซื้อน้ำตาลทรายเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ขอฝากต่อประชาชนผู้บริโภคให้ซื้อน้ำตาลทรายเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน อย่ากักตุนเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึง และขอให้เชื่อมั่นได้ว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

พร้อมกันนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทราย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง