ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร มอบทุนกองทุนพัฒนากีฬาฟุตบอล จ.สมุทรปราการ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ได้ให้เกียรติมอบทุนกองทุนพัฒนากีฬาฟุตบอล จ.สมุทรปราการ ให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 ทีม ได้แก่


1. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 50,000 บาท
2. โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา 50,000 บาท
3. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 30,000 บาท
4. โรงเรียนราชประชาฯ ฝ่ายมัธยม 20,000 บาทและมอบเบี้ยเลี้ยงแก่คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมงาน SX2023 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ ระหว่างวันที่ 2 และ 6-8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์
ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาและโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง