กลุ่มผู้ส่งออกแม่สอดร้อง รมช.เกษตรฯเร่งปัญหาการค้าโค-กระบือ ข้ามแดน

ตาก- กลุ่มมวลชน แห่ต้อนรับ รมช.เกษตร ฯ ลงพื้นที่ ชายแดนแม่สอด วอนเร่งแก้ปัญหา การค้าโค-กระบือ ข้ามแดนเพราะได้รับความเดือดร้อนหนักจากปิดชายแดนไม่ให้มีการนำเข้า ส่งออก สร้างความเสียหายในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตาม เร่งรัดการแก้ไขปัญหา การค้า โค-กระบือ (วัว-ควาย) ข้ามแดน ที่ยังไม่สามารถเปิดการค้าขายส่งข้ามแดน นำเข้า ส่งออก ได้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า โค-กระบือ จำนวนมากมายืนถือป้ายและยื่นหนังสือขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยดำเนินการเร่งรัด แก้ไข ปัญหา การค้าวัว ควายข้ามแดน โดยด่วน เพราะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการปิดชายแดนไม่ให้มีการนำเข้า ส่งออก สร้างความเสียหายในระบบเศรษฐกิจการค้าด้านนี้อย่างมาก

โดยการเดินทางลงมาตรวจพื้นที่ครั้งนี้ มีนายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลถึงปัญหา ด้านต่างๆ กับ รมช.เกษตรฯ นอกจากำนี้ ยังมีนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย และทีมงาน พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ เช่นนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด-นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ส่วนราชการ ในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูล ทุกด้านเกี่ยวกับ การค้าโค-กระบือ ข้ามแดน โดยทุกฝ่าย ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ถึงปัญหา-ผลกระทบและความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดรายได้จากการค้าชายแดน ในเรื่องนี้ และ รมช..เกษตร ฯรับปากที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง