พสกนิกรชลบุรีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ว่าฯชลบุรีนำข้าราชการ พสกนิกรทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล “วันนวมินทรมหาราช”

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่13 ต.ค.2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์. อ.เมือง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้น เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน นักศึกษาและประชาชน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา อันมีความหมายว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”และเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง