ผู้ว่าฯชลบุรี มอบชุดนักเรียน-ลูกเสือ-เนตรนารี ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

ผู้ว่าฯชลบุรี พร้อม เหล่ากาชาด มอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี 2,530 ชุด แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในโครงการมอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุพิญญา นิรามัยวงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีนักเรียนที่ได้รับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี จำนวน 2,530 คน ครบทั้ง 11 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชลบุรี แต่ละอำเภอจะมีการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ได้รับชุดนักเรียน 200 ราย ชุดลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 30 ราย

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กที่มีครอบครัวที่ยากจน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี มีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนชุดนักเรียนของผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างน้อยในการมอบชุดนักเรียนในวันนี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อยากให้เขาได้ใส่ อยากเห็นรอยยิ้มอันสดใสของนักเรียนทุกคนที่มารับชุดนักเรียนในวันนี้

ทางด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวให้โอวาทกับเด็กนักเรียนที่ได้รับลูกเสือ และเนตรนารี ว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งยังเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย จังหวัดชลบุรีถึงจะเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่มี GDP สูงลำดับต้นๆของประเทศ แต่ก็มีเด็กนักเรียนยากไร้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งส่วนมากจะเป็นเด็กที่ติดตามพ่อแม่ทำงานที่ชลบุรี เป็นเด็กที่ฐานะยากจนอยู่แล้ว ซึ่งหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีได้ ทางจังหวัดชลบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ยินดีที่จะช่วยเหลือต่อไป อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีขวัญกำลังใจ ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อผู้ปกครอง สังคม และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้นี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 500 ทุน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง