ชัยภูมิเจ้าภาพจัดใหญ่มหกรรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ

ชัยภูมิ –ผู้อำนวยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาแถลงข่าวเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “The National Competition English Medium Instruction Programmes Open House Northeastern Region 2023”

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนต่างๆในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ร่วมกันเปิดแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษระดับชาติภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

การจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด Reimagining English-Medime Education:Diversity,Equity.lnclusion,and Togetherness และเป็นการพลิกโฉมการเข้าถึงทางการศึกษาให้กับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ความเสมอภาค ความหลากหลาย เติมเต็มจินตนาการ และการอยู่ร่วมกันโดยการดำเนินการครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบให้ทั้ง 4 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน รวมกันกว่า 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ซึ่งภายในงานแถลงข่าว ได้มีนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้โชว์ศักยภาพด้านการแสดงและการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเล่นวงดนตรีสากล ให้ผู้สื่อข่าวและแขกผู้เข้าร่วมแถลงข่าวรับชม อย่างสนุกสนานทั้งนี้ ประธานการแถลงข่าว ยังได้ทดสอบภาษาทั้งภาษาไทยอีสาน และภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนได้ชิงกันตอบได้อย่างคล่องแคล้ว ผู้มาร่วมงานต่างต้องปรบมือให้ ถึงความสามารถของนักเรียนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

Related posts