เด็กโรงเรียนพิมายเฮลั่น!ไม่ต้องห่อข้าวกลางวันหลังโรงเรียนได้งบค่าอาหารกลางวันแล้ว

จากกรณีที่ทางโรงเรียนโรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลพิมายจนทางโรงเรียนได้ออกหนังสือราชการแจ้งให้ผู้ปกครองห่อข้าวมาให้บุตรหลานในวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.66 เป็นต้นไปนั้น

ล่าสุดทางโรงเรียนกุลโนได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองไม่ต้องห่อข้าวมาให้บุตรหลานแล้วเพราะทางเทศบาลตำบลพิมายจะได้จัดสรรงบประมาณมาให้ตามปกติแล้ว โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้ เรื่อง อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกุลโน ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงเรียนกุลโนแจ้งเรื่องอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและแจ้งให้นักเรียนห่ออาหารกลางวันมารับประทานนั้น

บัดนี้โรงเรียนกุลโนได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลพิมาย ว่าจะเร่งรัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนภายในสัปดาห์ต่อไป โรงเรียนจึงดำเนินการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานตามโปรแกรม Thai School Lunch ตามปกติ และแจ้งผู้ปกครองไม่ต้องห่ออาหารกลางวันให้นักเรียน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อนายวุฒิชาติ มวยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลโน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 256

สำหรับสาเหตุของการอนุมัติงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กที่ล่าช้าทางเทศบาลพิมายยังคงไม่ได้ให้คำชี้แจงถึงสาเหตุของความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทางเลขานายกเทศมนตรีตำบลพิมายว่าทางนายกฯนั้นไปอบรมต่างจังหวัดยังไม่พร้อมชี้แจงและให้ข้อมูล.

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง