ดราม่าสนั่นโซเชียล!โรงเรียนพิมายให้นักเรียนห่อข้าวมากินเองเหตุไม่ได้รับงบจัดสรรค่าอาหารกลางวัน

นครราชสีมา-ผอ.โรงเรียนพิมาย ชี้แจง เทศบาลฯ อุดหนุนงบค่าอาหารกลางวันนักเรียนไม่ครบ ต้องหาเงินสำรองจ่ายแต่ไม่พอ ขอผู้ปกครองช่วยห่อข้าวกลางวันให้บุตรหลานชั่วคราว ขณะที่เทศบาลฯ ยังนิ่งหลังทวงถามไป 2 รอบ

นายวุฒิชาติ มวยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปิดเผยถึงกรณีที่โลกโซเชียลได้โพสต์หนังสือราชการของโรงเรียนกุลโน ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรณีให้เด็กนักเรียนห่ออาหารกลางวันมารับประทานเอง ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เพราะเทศบาลตำบลพิมายยังไม่ให้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน โดยกรณีที่เกิดขึ้น ขอชี้แจงว่า โรงเรียนกุลโน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 666 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนจากทางเทศบาลตำบลพิมาย

ทั้งนี้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน คิดเป็นรายหัวๆ ละ 22 บาท โดยจัดสรรมาให้แค่ 50 วัน เป็นเงิน 733,700 บาท เพื่อดำเนินการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนฯ จึงได้ส่งเอกสารขอรับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนในส่วนที่เหลือไปอีกรอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 จำนวน 30 วัน เป็นเงิน 440,220 บาท แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จึงทำหนังสือทวงถามไปอีกรอบในช่วงต้นเดือนเมษายน 2566 แต่ทางเทศบาลฯ ก็ยังเฉย ไม่รู้ว่าติดขัดตรงจุดไหน หรือเพราะสาเหตุใด

ทำให้ทางโรงเรียนฯ ต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วยการหาเงินมาสำรองจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รวม 13 วัน เป็นเงิน 190,762 บาท ซึ่งโรงเรียนไม่มีเงินที่จะนำมาสำรองจ่ายเพิ่มได้อีก จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนว่าจะดำเนินการอย่างไร จึงได้มติว่า ต้องขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ปกครองได้ห่อข้าวมาให้บุตรหลานรับประทานเป็นอาหารกลางวันเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปและถ้าทางเทศบาลฯ จัดสรรงบประมาณมาให้โรงเรียนแล้ว ก็จะเร่งนำเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน หัวละ22 บาทต่อวัน มาจ่ายคืนให้กับผู้ปกครองตามงบที่ได้มา

อย่างไรก็ตามในส่วนของเทศบาลตำบลพิมาย ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรติดต่อ น.ส.กรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและความล่าช้าที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงติดต่อไปยังเลขาฯ ของนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งได้แจ้งว่า ตอนนี้ นายกเทศมนตรีฯ ติดภารกิจไปอบรมที่ต่างจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 จึงจะกลับมาทานตามปกติ ตอนนี้ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้ .

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

Related posts