มูลนิธิปราจีนบุรีร่วมใจ ร่วมกับ สมาคม อสมช.ลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งชาวกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 พระครูปลัด ปรีดา โชติกโร เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมวังมัจฉา พร้อมด้วย นายสมชาย แก้วสุทธิ นายกสมาคมองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ภาคประชาชน) นายสมพงษ์ มีน้อย กรรมการ สมาคม อสมช. นายวิริทธิ์พล อินทรศิริ ผู้ช่วยองค์การส่วนร่วมภาคเอกชน นายกฤษณะ อินทรศิริ กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการองค์กรการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตลอดทั้งสมาชิกมูลนิธิปราจีนบุรีร่วมใจ และผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่แจกของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชาวบ้าน หมู่ 3-5-8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

วงศกร ศรีสวัสดิ์ ทีมข่าว/รายงาน

Related posts