“เรียนสมาธิอย่างถูกต้อง เข้าใจท่องแท้”

ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายท่านเกิดความเครียด ขอเชิญมาลอง “เรียนสมาธิอย่างถูกต้อง เข้าใจท่องแท้” เป็นทางออกแก้ปัญหาได้จริง


สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๙๐ วัดเพลง (กลางสวน) ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทค “เรียนสมาธิอย่างถูกต้อง เข้าใจท่องแท้” เป็นสมาธิแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร เรียนฟรี เรียนในห้องแอร์ มีอาหารกลางวันเลี้ยง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 082-0054290,086-4463659,099-4595696 และ089-2124324


ประโยชน์ของการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ
1. ท่านจะรู้จักการฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี และสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่นได้ถือเป็นการส่งมอบสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นต่อๆ ไป
2. ท่านสามารถนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
3. ถือว่าท่านได้ช่วยกันสร้างสันติสุขขึ้นในสังคมให้สังคมน่าอยู่ และมีความปลอดภัยขึ้น
4. การทำสมาธิทุกวันจะทำให้ชีวิตเราได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านจิใจ อารมณื สติปัญญา สุขภาพ ภความเป็นผู้มีจิตสาธารณะสูง เป็นต้น
5. ได้เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตในทางแนวทางที่ดี


การมีสุขภาพใจดีนั้น มีความสุข
ทำกิจการงานต่างๆ ก็สามารถทำได้มากว่าคนที่เสียสุขภาพจิต
ในสังคมต่างๆ นั้นต้องการบุคคลที่มีสุขภาพใจ
ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประสิทธิภาพเพราะจะมีบุคคลที่เสียสละเพิ่มขึ้น
ในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน
งานจะเพิ่มกำลังงานหรือประสิทธิภาพนั้นๆ อีกหลายเปอร์เซ็นต์


โดยเฉพาะความมีชีวิตชีวา หมายความว่า มีความแจ่มใส
มีคุณธรรมอันที่เรียกว่า มีวามไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตากรุณา
มีเหตุผล หมายความง่ายๆ คือการพูดกันรู้เรื่อง
สิ่งที่มนุษย์ต้องการก็เกิดขึ้นกับสุขภาพใจ รวมความว่า
สุขภาพใจมีความสำคัญมากต่อมวลมนุษยชาติ
“สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินุธโร)”
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง