ชัยภูมิ / ยินดีปธ.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชัยภูมิ คนใหม่เก่งมีคุณภาพการันตีกำนันแหนบทองคำ

 

ชัยภูมิ / ยินดีปธ.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชัยภูมิ คนใหม่เก่งมีคุณภาพการันตีกำนันแหนบทองคำ

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน16 อำเภอ ร่วมตั้งโต๊ะโหวดคะเเนนเสียงคัดเลือกประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยภูมิ หลังจากปธ.กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ คนเก่าหมดวาระลง จึงต้องมีการเลือก ปธ.กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ คนใหม่มาเป็นตัวแทนกลุ่มในระดับจังหวัดเพื่อพลักดันคอยช่วยประสานงานและดำเนินงานเชื่อมต่อทุกภาคส่วนให้ได้รับการพัฒนาทั้งจังหวัดใน 16 อำเภอ
ซึ่งผลจากการโหวดคัดเลือก ปธ.ชมรมกำนันฯ ในครั้งนี้ได้เลือกนายประดิษฐ์ พงษ์สระพัง กำนันอำเภอบ้านแท่น โดยมีรางวัลระดับกำนันแหนบทองคำ รับประกันคุณภาพมาเป็นประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันนายประดิษฐ์ พงศ์สระพัง ปธ.กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ท่านใหม่รายนี้ยังได้กล่าวขอบคุณในทุกคะแนนเสียงที่ไวว่างใจโดยตนเองก็พร้อมที่จะมาช่วยทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรและประชาชน อีกด้วย///

ข่าวที่เกี่ยวข้อง