หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีปฐมนิเทศโครงการ node เด็ก ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีปฐมนิเทศโครงการ node เด็ก ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.จักรพันธ์ พรหมฉลวย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ ได้เปิดเผย หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ Project Manager หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีปฐมนิเทศ

รวมถึงการแนะนำแนวทางในการจัดโครงการ node เด็ก ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.และหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังมีการเซ็นสัญญาโครงการ ถือว่าเป็นหมุดหมายของการเริ่มต้นในการดำเนินโครงการของหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ

โดยเรากำลังจะขับเคลื่อนประเด็นด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ไปพร้อมๆ กัน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเ สริมสุขภาพ (สสส.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง