ศิษย์ยานุศิษย์ ล้นหลามกราบมุทิตา ฯ อายุวัฒนะมงคล 64 ปี หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม พระเกจิดังเมืองปทุมฯ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2566 ที่วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนะมหามงคลครบ 64 ปี พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา โดยมี พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต)และคณะสงฆ์ต่างๆ เดินทางมาร่วมมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนะกันอย่างคับคั่ง

ในส่วนของข้าราชการและประชาชน นำโดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นายทหาร นายตำรวจ เหล่าพุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้า ร่วมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี 30 ก.ค.2566 โดยเหล่าศิษย์และญาติโยมจะร่วมมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนะมหามงคลเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา ยังมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 260 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท ภายในงานยังมีศิษย์ยานุศิษย์ เปิดโรงทานอาหาร คาวหวานและน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ได้ร่วมรับประทาน (ฟรี)

พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) มีนามเดิม อิทธิพล เพ่งผล เกิดเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2502 อยู่ที่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีช่วงวัยเยาว์ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังจิก อ.สามชุก จากนั้นได้ออกมาช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพ อายุ 32 ปี เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทที่วัดสายไหม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2534 โดยมีพระสุนทรสีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดช้อย โชติโก วัดสายไหม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิบูลวรคุณ วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก)ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดอบรมนั่งสมาธิกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนา เป็นพระนักพัฒนา และพระนักการศึกษาด้วย ท่านศึกษาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และได้พบกับตำราคาถาของหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรา ศึกษาวิชาด้านการทำตะกรุดมาจากพ่อรอด สุขแสงจันทร์ ฆราวาส เมื่อร่ำเรียนได้วิชาความรู้มาแล้วจึงได้มาบวชเรียนอยู่ที่ วัดสายไหมเป็นเวลากว่า 25 ปี ก่อนจะจัดสร้างปลุกเสกตะกรุดลูกปืนแจกจ่ายประชาชนจนเป็นที่โด่งดัง

จากนั้นท่านฝึกปฏิบัติธรรมและศึกษาเล่าเรียน พ.ศ.2534 สอบได้นักธรรมชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2536 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2552 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม ท่านยังมุ่งมั่นสอบได้ระดับชั้นปริญญาตรีสาขาพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวัดพิชยญาติการาม) ระดับปริญญาโท สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่สถาบันเดียวกัน

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2552 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสายไหม พ.ศ.2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม ครั้นเมื่อท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม มุ่งเน้น ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนา วัดสายไหม มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 3 งาน มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีความเป็นสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 อาทิ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชเนกขัมมะจาริณีทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ และในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ดังจะอธิบายกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและล่าสุดท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา

นอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย อาทิ สร้างอุโบสถวัดโพธิ์เลียบ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วัดลาว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช,วัดสวนหลวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้นให้กับโรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี,โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ,โรงเรียนบ้านหนองแขม และโรงเรียนวัดวังจิก เป็นต้น

พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย มีนัยเป็นรูปธรรมโดดเด่นอยู่ในบวรพุทธศาสนา เป็นทั้งพระเกจิ และพระนักพัฒนา ระยะเวลาที่ผ่านมาท่านสร้างวัตถุมงคล สร้างถาวรวัตถุ เพื่อสังคมส่วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลทรงคุณภาพ นับได้ว่าวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงทั้งนี้พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) ท่านยังได้เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ ที่ไปนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก การจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆในประเทศอีกมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง