“ชาคินทร์”รองผู้ว่าเพชรบูรณ์ เปิด 3 กิจกรรม วิถีถอนกล้า-ดำนา-ประเพณีเจดีข้าววัดโฆษา บ้านท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติในหลวง

“ชาคินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์” รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ทำพิธีเปิด 3 กิจกรรม ในจังหวัด พร้อมร่วมดำนาในพิธีถอนกล้าดำนา ประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (28/7/66) นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และประธานพิธีถอนกล้าดำนา หนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา บ้านท่าช้างหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2566 ตลอดทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโคกสาปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ด้วย

 

เวลา 10:30 น รองผู้ว่านำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพ น้ำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 10.50 น. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก นำกล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว

ราว 11:00 นรองผู้ว่าราชการแถลงข่าวการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2566 ซึ่งวันงดดื่มสุราแห่งชาติจะตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆสิตสันต์บุญคูณลานตำนานพระแม่โพสพปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

11.30 น. ผู้ว่าราชการประธานพิธีเลี้ยงผีตาแหกปลาบ่าวปลาสาว ฝ่ายฆราวาส และฝ่ายสงฆ์ประกอบด้วย พระภาวนาวชิรปราการ หรือพระอาจารย์ปารมี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พระครูพัชรธนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว พระครูสารวชิราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก พระครูถาวรพัชรกฤษณ์ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่

นายอำเภอหล่มสักหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ชาวชุมชนวัดโฆษาหรือ ประชาชนชาวตำบลห้วยไร่ และสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลที่ได้ทำกันมา

หลังจากเสร็จพิธีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนชุด ลงดำนา เพื่อสืบสานวิถีชุมชน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรชาวตำบลห้วยไร่ โดยการจัดพิธีถอนกล้าดำนาเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ที่มีกระบวนการในการทำนาตั้งแต่การไถนา การคราดนา การตกกล้า หว่านข้าว ถอนกล้า ปักดำนา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวข้าว

สำหรับพันธุ์ข้าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อทดลองปลูกในแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน 6 สายพันธุ์

การถอนกล้า-ดำนา เป็นหนึ่งในส่วนของประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นทุกปีและเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์

ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะนำรวงข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวได้มามัดสาน ที่ใช้ในการสร้างเจดีย์ข้าวทรงระฆังคว่ำฐานแปดเหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ซึ่งทำมาจากรวงข้าว ก็เพื่อสืบสานในการจัดประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา สืบสานบุญคูณลาน ตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

ดูจากภาพถ้าไม่บอกว่าเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เชื่อได้เลยครับว่า เป็นชาวนามืออาชีพจริงๆ

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวสยามอินเตอร์นิวส์ รายงาน

ภาพและบทความโดย นายปัณณทัต ปานเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง