ซีพีเอฟ ชู ไส้กรอกซีพี ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทางวัตถุดิบ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำไส้กรอกซีพี โปรตีนสูง ปลอดภัยได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งต่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค

นายณฤกษ์ มางเขียว กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคสูงสุดเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นผลิตไส้กรอกปลอดภัย จากเนื้อสัตว์คุณภาพดีแบบเต็มชิ้น ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระบบปิด ควบคู่กับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ พร้อมควบคุมโรคด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ทำให้เนื้อหมูปลอดจากโรค ASF และเนื้อไก่ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก ภายใต้ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกคอมพาร์ทเมนต์ (Compartment)
“ซีพีเอฟ ควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เนื้อสัตว์ทั้งหมดผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ ‘เนื้อหมู’ ปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง ‘เนื้อไก่’ ปราศจากฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตตลอดการเลี้ยงดู 100% ที่สำคัญวัตถุดิบถูกเก็บรักษาและขนส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะทาง จนถึงโรงงานผลิตไส้กรอก ทำให้ไส้กรอกซีพีผลิตจากเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย” นายณฤกษ์ กล่าว

นายณฤกษ์ กล่าวย้ำว่า กระบวนการผลิตไส้กรอกซีพี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบด้วยระบบสายพาน นำมาจัดเก็บในห้องเย็นด้วยอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นห้องจัดเก็บวัตถุดิบเนื้อสัตว์และเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติ ที่เรียกว่า ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ Automatic Storage & Retrieval Systems (AS/RS) และนำเครื่องจักรแขนกลอัจฉริยะ หยิบสินค้า 360 องศา (Star Robot) มาใช้ในการจัดการสินค้าในคลังสินค้า รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ให้อยู่ในระดับต่ำที่ 0-12 องศาเซลเซียส ช่วยให้คุณภาพสินค้าคงสดใหม่และปลอดภัย

ทั้งนี้ ก่อนนำเนื้อสัตว์เข้าสู่ขั้นตอนการบดเนื้อมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน หมดความเสี่ยงแม้เป็นเศษโลหะชิ้นเล็ก และนำระบบ RFID (Radio – Frequency Identification) มาใช้ในการระบุข้อมูลวัตถุดิบเนื้อสัตว์ จัดเรียงลำดับการใช้ และตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบถึงต้นทางได้

ไส้กรอกซีพี ผ่านกระบวนการทำให้สุกด้วยการอบไอน้ำ และรมควันด้วย “ระบบรมควันแบบปิด” ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการดักแยกสารทาร์ (TARs) ออกจากไส้กรอก (สารหนักจากควันที่มีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็ง) และเข้าสู่การตรวจสอบซ้ำว่า ปลอดจากสารทาร์ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

“ไส้กรอกซีพี ไม่ใช้สารกันเสีย ไม่ใช้สารไนเตรต สารบอแรกซ์ ดินประสิว และส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งควบคุมการใส่ ‘เกลือไนไตรต์’ อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่า อย. กำหนด (กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างสารพิษในอาหาร) มีการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าไส้กรอกซีพี ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” นายณฤกษ์ กล่าวย้ำ

ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ เป็นชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer thermoform film) ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ซึ่งสามารถรักษาความสดใหม่ของไส้กรอก ทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นานขึ้น และใช้อุ่นร้อนกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้บริโภคควรสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีสัญลักษณ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อความปลอดภัย./

ข่าวที่เกี่ยวข้อง