กองทุนสื่อฯ จับมือ Arirang TV จากเกาหลีใต้ ลงนาม MOU ส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อไทย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) และ Korea International Broadcasting Foundation (Arirang TV) ร่วมจัดงาน 2023 International Broadcasting Leadership Program Media Forum in Thailand: “Irreplaceable Asian Content” ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อ การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน ระหว่าง TMF และ Arirang TV เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลงานของ TMF และ Arirang TV การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ TMF และ Arirang TV เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ณ ห้อง Function ELEVEN ชั้น 11 สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในการเปิดงานและการอบรมได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน โดยทางอารีรังทีวี ได้จัดทีมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยจำนวน 80 คน โดยวันแรกเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่อง Storytelling in K-Drama จากนักเขียนบทละครชื่อดัง Jinwon Ma ผู้เขียนบทละครซีรีส์ Voice season 1-4 ส่วนช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอหัวข้อ Drama Production and diversity of content โดย Jaehyun Kim ผู้กำกับ One Dollar Lawyer วัย 35 ปี

ขณะที่ ในช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวปาฐกถาและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับอารีรังด้วย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ,รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการส่งออกวัฒนธรรมกระแสเกาหลี (Hallyu) ที่การนำวัฒนธรรม K-pop ทั้ง ซีรีส์ เพลง นักร้อง ดารานักแสดง ภาพยนตร์ และอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งออกวัฒนธรรม สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ พึ่งพา และร่วมมือกัน เพื่อสร้างเนื้อหาเอเชียอันทรงคุณค่าไปสู่ผู้ชมผู้ฟังทั่วโลก

“ผมมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่โครงการ 2023 International Broadcasting Leadership Program Media Forum in Thailand: Irreplaceable Asian Content ได้จัดขึ้นซึ่งจะเป็นเวทีการเรียนรู้ให้กับนักวิชาชีพ และประชาชนคนไทยที่สนใจในการร่วมพัฒนาเนื้อหาแห่งเอเชียไปสู่เวทีโลก กิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Arirang TV และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการลงนามใน MOU ครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ของความร่วมมือก้าวต่อไป ในการร่วมกันสรรค์สร้างผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ เป็นพลังในการผลักดันวัฒนธรรมอันสวยงามของทั้งสองประเทศ ไปสู่เวทีโลก และเป็นการรวมพลังละมุนของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างกระแสบูรพนิยมใหม่ ให้ทั้งโลกตระหนัก และชื่นชมความเป็นเอกลักษณ์ และความงามของเนื้อหาแห่งเอเชียต่อไป” นายอิทธิพลกล่าว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือต้องการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตคอนเทนต์ เทคโนโลยีการผลิตคอนเทนต์ ให้กับผู้ผลิตคอนเทนต์ นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ และหน่วยงานด้านวัฒนธรรมในประเทศไทย

“การจัดงานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถานีโทรทัศน์ Arirang TV จากปีที่แล้ว โดยทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการผลิตสื่อให้กับผู้ผลิตสื่อและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านสื่อในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานด้านสื่อของเกาหลีใต้ และกองทุนฯ พร้อมผลักดันและสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มที่” ดร.ธนกรกล่าว

ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันผลิตคอนเทนต์ รวมถึงความร่วมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสื่อด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง