ทีมแกงไทย จำกัด รับมอบรางวัลโครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดี ปี 2566

 

ทีมแกงไทย จำกัด รับมอบรางวัลโครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดี ปี 2566

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ เขตหลักสี่ กทม.
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม โครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดี ประจำปี 2566

 

 

ซึ่งภายในงานได้มีผู้ทรงเกียรติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการฯ โดยคัดสรรคจากคุณสมบัติ จากทุกสาขาอาชีพ รวมถึงนักธุรกิจ จากภาคเอกชน โดยในปีนี้เช่น นาย สราวุธฐ์ ธนพัฒน์ภูวดล
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ทีมแกงไทย จำกัด
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล่ ASEAN AWARDS 2023 สาขา บริหารธุรกิจ

ทีมแกงไทย จำกัด รับมอบรางวัลโครงการปณิธานความดี แทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดี ปี 2566

 

 

 

 

จากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร (คุณน้ำผึ้ง) พระขนิษฐาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (ประธานพิธีมอบรางวัล)

ซึ่งวัสถุประสงค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กำลังใจ และเพื่อเป็นการยกย่องเกียรติประวัติแก่บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่ง และรวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณอันก่อประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ยกย่องบุคคลเพื่อสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยที่ทรงคุณค่าขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างเป็นเกียรติคุณประวัติเชิดชูประกาศเกียรติ
ต่อประวัติการทำงานต่อไป///

#ทีมข่าวเศรฐกิจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง