3 ผู้ว่าฯประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทุกมิติ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มกราคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ในมิติต่างๆ

เช่น ด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ด้านผังเมือง (Smart City) ด้านพลังงาน ด้านอื่นๆ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอของ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาจุดลงสะพานปากแม่น้ำระยอง ฝั่งแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง