ช้างลำปางรุดมอบเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับปางช้างสวนนงนุชพัทยา

ช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ได้มอบเวชภัณฑ์ พยาธิเพื่อพัฒนาสุขภาพ และเวชภัณฑ์สำหรับประถมพยาบาล ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับช้าง ไว้ให้กับปางช้างสวนนงนุชพัทยาปางช้างสวนนงนุชพัทยา มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จึงได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เป็นที่แรกของประเทศไทย และผ่านการรับรองมาตรฐานปาง (แคมป์) ช้างประเทศไทย จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ดีต่อช้าง และคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับช้าง ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

 

โดย…นราช/นันทพล ทิพย์ศรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง