พ่อเมืองศรีสะเกษนำปชช.พร้อมใจนุ่ง ผ้าไทย-ผ้าพื้นเมือง ใส่บาตรพระสงฆ์ ทำความดี วิถีพอเพียง

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เมื่อ เวลา 07.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภออุทุมพรพิสัย

และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาเกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ไพโรจน์ ทองภาพ /รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment