นักวิ่งกว่า 700 คน เข้าร่วมแข่งขันวิ่งสร้างสุข ณ โคราช ครั้งที่ 1

นครราชสีมา-นักวิ่งกว่า 700 คน เข้าร่วมแข่งขันวิ่งสร้างสุข ณ โคราช ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้มอบกับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพันเอกสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้เป็นประธานในการแข่งขันวิ่งสร้างสุข ณ โคราช ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา คณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง

การแข่งขันวิ่งสร้างสุข ณ โคราช ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้พื้นที่ในการวิ่ง สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี และหน้ากองบิน 1 ซึ่งมีกลุ่มนักวิ่งต่างๆ สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 713 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ Fun Run 5.5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10.8 กิโลเมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง