ชัยภูมิ:มหาลัยราชภัฏชัยภูมิเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023

ชัยภูมิ:มหาลัยราชภัฏชัยภูมิเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023

 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023 ณ CPRU SMART COMPLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อานวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ, นายปรีชา ชูสกุล ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ มากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยายการการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนที่เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแล้ว จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรวตามความต้องการของสังคม และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต้องมีงานทำ 100% ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานฯ มีการแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมมากมาย อาทิ บรรยายพิเศษหัวข้อ “เคล็ดลับความสำเร็จของคนรุ่นใหม่” โดย คุณณัฐิยา ยศรุ่งเรือง เจ้าของเพจ Kethy and George, กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละคณะ ถาม- ตอบ ลุ้นรับรางวัล, การแนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมบนเวทีของรุ่นพี่แต่ละคณะ

ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.cpru.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-815111

ชนปกร สุรนิวงศ์
ผู้สื่อข่าวCh-Newsthailand
รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment