“รมว.เกษตรฯสุนทร ปานแสงทอง – ผู้ว่าฯศุภมิตร ชิณศรี” ร่วมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ น้อมรำลึกนายหลวงภูมิพลฯที่พระราชทานกำเนิด โรงเรียนราชประชาสมาสัย ครบ 60 ปี

“รมว.เกษตรฯสุนทร ปานแสงทอง – ผู้ว่าฯศุภมิตร ชิณศรี” ร่วมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ น้อมรำลึกนายหลวงภูมิพลฯที่พระราชทานกำเนิด โรงเรียนราชประชาสมาสัย ครบ 60 ปี


วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมป์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะครูนักเรียน ได้จัดกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ราชประชาสมาสัยฯ ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 60 ปี ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารปี 60 ปี ราชประชาสมาสัยฯ


ในงานมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธาน พร้อมนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางโสภา มีสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง นายสมปอง รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนราชประชา ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย พร้อมคณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง


ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนฯ พร้อมนิทรรศการผลงานทางการเกษตรการปลูกผักสวนครัวของกลุ่มนักเรียน

ร่วมถึงนิทรรศการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ ภายในมีการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย ฐานเกษตรอินทรีย์ชุบชีวีผัก ฐานมูลไส้เดือนสารพัดประโยชน์ ฐานห้องเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง ฐานน้ำหมักชีวภาพปลอดสารพิษ ฐานเรียนรู้เห็ดเกษตรปลอดภัย ฐานไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียง ฐานนานาพันธุ์กับพืชผักสวนครัว ฐานรักษ์พืชสมุนไพร และ ฐานอนุรักษ์ถิ่นไทยอย่างพอเพียงเป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง