เด้งฟ้าผ่า! ผอ.โรงเรียนเมืองโคราช สังเวยพิษอาหารกลางวันเด็กไม่มีคุณภาพ

นครราชสีมา – เด้ง ผอ.โรงเรียนที่โคราช สังเวยพิษอาหารกลางวันเด็ก ขณะที่ ปปช.รุดลงพื้นที่ตรวจสอบ พบจัดอาหารครบตามมาตรฐานไทยสคูลลันส์ เล็งตรวจสอบย้อนหลังเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หากพบข้อมูลทุจริตฟันไม่เลี้ยง

กรณีมีการแชร์ต่อในโลกโซเชี่ยลถึงอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีปริมาณน้อยไม่เหมาะสมกับคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน จนผู้ปกครองต้องร้องเรียนตามสื่อต่างๆ และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารเป็นอย่างมากในโลกโซเชี่ยล ซึ่งทราบต่อมาว่าโรงเรียนดังกล่าว คือโรงเรียนโชคชัยพรมบุตรบริหาร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6 มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด จำนวน 1,650 คน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ออกมาชี้แจงในเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากเด็กถ่ายเล่น และแชร์กันต่อทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งที่โรงเรียนได้มีการจัดอาหารกลางวันตรงตามหลักไทยสคูลลันซ์ และนักเรียนสามารถขอเติมอาหารได้ตลอดหากไม่พอรับประทาน ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ (16 ธันวาคม 2565) นายสัญญา แก่นจำปา หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตนเองได้รับมอบหมายจากนายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนดังกล่าว ภายหลังจากสื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าว ว่าอาหารกลางวันในโรงเรียนไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ ตนเองจึงได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วย ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยในวันลงพื้นที่ ปรากฎว่าไม่พบนายอาริยะ วาทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยพรมบุตรบริหาร เนื่องจากถูกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สั่งย้ายออกไปอยู่ในสำนักงานเขตฯ แล้ว เหลือเพียงรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนเท่านั้น

ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่า โรงเรียนดังกล่าว มีนักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 ที่รับประทานอาหารกลางวัน จำนวนประมาณ 1,650 คน งบได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565-2566 จำนวน 6,942,600 บาท จัดสรรให้ 200 วัน สำหรับเมนูในวันที่ไปตรวจสอบ พบว่ามี ข้าวสวย ต้มยำไก่ กุนเชียงทอด และมะม่วง โดยให้แม่ครัวยกอาหารไปส่งถึงห้องทุกชั้นเนื่องจากบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ครูในแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ตักอาหารให้นักเรียนด้วยตนเอง ทางคณะครูยืนยันปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายตามหนังสือแจ้งเวียนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และระเบียบอื่นๆ ถึงอย่างไรก็ตาม ทาง ปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ก็จะมีการเรียกดูข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังอีกครั้ง เพื่อนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกรอบ หากพบว่ามีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันจริง ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่มีข้อยกเว้นแน่นอน

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต โดยให้ทางโรงเรียนคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพอาหารตามระบบ Thai School Lunch และยึดถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อป้องกันและลดทุจริตความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในส่วนประเด็นสำคัญอื่นๆ ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง