ชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับ ชมรมทีเค.เพื่อนบัวทองแบดมินตัน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตร- ธิดา ช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 13

ชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับ ชมรมทีเค.เพื่อนบัวทองแบดมินตัน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตรธิดา ช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 13

   วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00  นาฬิกา บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 3 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตรธิดา ช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 13 โดยมี นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดี นำโดย คุณ เมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ,นายบิงลิน วู ประธานบริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์, คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน,คุณเนรมิตอติสุคนธ์ ประธานชมรมทีเคเพื่อนบัวทองแบดมินตัน และ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เมเจอร์โบว์แห่งนี้

   ชมรมช่างภาพการเมือง ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเกิดจากการรวมตัวของช่างภาพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายการเมือง อาทิ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และกระทรวงต่าง มีจำนวนสมาชิกประมาณ 200 คน ปฎิบัติหน้าที่ประจำหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง   สำหรับการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลดังกล่าว ชมรมช่างภาพการเมืองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ในปีนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษามอบให้กับบุตรธิดา ของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งช่วยเหลือสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชนที่ต้องตกงานจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและการกีฬาให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งกิจกรรมสนับสนุนด้านการกีฬาแบดมินตันของ ชมรมทีเค.เพื่อนบัวทองแบดมินตัน เพื่อสานฝันให้เยาวชนในพื้นที่  .บางบัวทอง .นนทบุรี สู่ความฝันเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคต 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง