เตือน 8 จว.ริมโขง รับมือน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง 11-19 พ.ค.

ปภ.แจ้งเตือน 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง เตรียมรับมือระดับน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องช่วง 11-19 พ.ค. ให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำสถานีเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9-11 พ.ค. ประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-19 พ.ค.ดังนี้

บริเวณสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสะสมในช่วงวันที่ 11-15 พ.ค.ประมาณ 1.20-1.40 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 14 พ.ค.ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 0.70-0.80 เมตร บริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคาน จ.เลย ถึงสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-19 พ.ค. สะสมประมาณ 1.20-1.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กอปภ.ก. จึงได้แจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง