อภ.ยันสำรองยา “ฟาวิพิราเวียร์”84 ล้านเม็ดรองรับผู้ป่วยโควิด

องค์การเภสัชกรรม ยันสำรองยา ” ฟาวิพิราเวียร์ ” 84 ล้านเม็ดรองรับผู้ป่วยโควิด กระจาย รพ.แม่ข่ายต่างๆแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการบริหารจัดการสำรอง “ยาฟาวิพิราเวียร์” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

ขณะนี้มีการสำรอง 24 ล้านเม็ด และทำการผลิตเพิ่มเติมอีก 60 ล้านเม็ด รวมทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆ ทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง

ภญ.ศิริกุล ระบุอีก ยาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง